Wat schaft de pot?

Boekje erbij?! schoolbord
Jeske met boekjes

Boekje erbij?! is samengesteld uit korte verhaaltjes die ik in de loop van de tijd voor mijn cursisten heb geschreven. In mijn alfabetiseringslessen aan anderstalige vrouwen, vaak (zeer) moeilijk lerend, heb ik – naast de bekende en uitstekende alfabetiseringsmethodes – behoefte aan (veel meer) eenvoudige teksten. Voor veel cursisten zijn de stappen in de lesmethodes te groot, met name de aangeboden leesteksten worden al snel te moeilijk.

De meeste cursisten hebben veel meer oefening en herhaling nodig. Is er voor kinderen een groot aanbod aan AVI 1 en 2 leesboekjes, voor volwassenen is er erg weinig op dit laagste niveau. De kinderboekjes zijn door de onderwerpen en het taalgebruik vaak niet erg geschikt voor volwassen alfa-cursisten. Vandaar dit Boekje erbij?!, met teksten op maat, met eenvoudige, concrete woorden, korte zinnen met veel herhaling, een heldere lay-out en een inhoud die dicht staat bij de leefwereld van de cursisten.

De mooie heldere illustraties zijn getekend door Joep de Bekker.

Boekje erbij?! is geschikt voor anderstalige alfa-cursisten, werkend op alfa-niveau 1A.

Deze cursisten hebben vaak (niet altijd) een zeer beperkte Nederlandse woordenschat. Boekje erbij?! sluit wat betreft de volgorde waarin nieuwe klanken worden aangeboden het beste aan bij de methode 7/43. Cursisten die de eerste 3 thema’s van 7/43 (woorden tas t/m haar) met succes hebben doorgewerkt en de daarin aangeboden klanken in principe kunnen lezen en schrijven, kunnen met Boekje erbij?! werken. Enkele klanken, zoals de z en de ij komen al voor in de teksten voordat ze expliciet in de alfabetiseringsmethode zijn behandeld, maar dit levert in de praktijk geen problemen op. De methode Alfa flex hanteert een wat andere volgorde van klankaanbieding, maar vanaf boekje 8 van deze methode (‘ik ben ziek’) moet het zeker mogelijk zijn Boekje erbij?! te gebruiken. De sch en de ui komen in Alfa flex weliswaar pas later expliciet aan bod, maar zijn al wel eerder in de leesboekjes van deze methode terug te vinden. Boekje erbij?! gaat wat niveau betreft vooraf aan ‘Beter Lezen’ en ‘Verder Lezen’

Boekje erbij?! kan op verschillende manieren worden ingezet 

 • Naast de methode. Nadat een nieuwe klank of woord is behandeld kan een volgende tekst gelezen worden die daarop aansluit. Ook kan een tekst gekozen worden die qua onderwerp aansluit bij de les van dat moment, b.v. ‘herfst’ of ‘kerstmis’.
 • Voor cursisten die al wat verder zijn in het alfabetiseringsproces, maar die wat stagneren of die hun kennis moeten opfrissen, kan het boekje worden ingezet als extra herhaling en oefening. Het kan dan in één keer als geheel worden doorgewerkt. Hierdoor hoeft een cursist niet nogmaals dezelfde boekjes uit de methode te herhalen maar kan hij/zij met nieuw materiaal aan de slag op hetzelfde niveau.
 • Boekje erbij?! kan ook ingezet worden als materiaal om te differentiëren binnen een groep. Het biedt extra materiaal voor cursisten die meer oefening nodig hebben, maar kan ook (vrij zelfstandig) worden doorgewerkt door cursisten die juist snel klaar zijn met hun ‘gewone werk’.

Technisch lezen

 • Laat voor het lezen in de tekst één bepaald woord zoeken en omcirkelen, b.v. ‘school’, (of meerdere woorden, elk in een andere kleur). Schrijf dit woord op het bord. Hoeveel keer komt het woord voor in de tekst?
 • Laat voor het lezen in de tekst één bepaalde klank zoeken en omcirkelen, b.v. de ‘sch’, (of meerdere klanken, elk in een andere kleur). Schrijf deze klank op het bord. Hoeveel keer komt de klank voor in de tekst?
 • Lees de tekst voor, de cursisten ‘lezen’ mee.
 • Lees de tekst met de hele groep hardop ‘in koor’.
 • Laat cursisten individueel lezen.
 • Laat in duo’s lezen, om de beurt een stukje.
 • Lees de tekst klassikaal, om de beurt een zin.
 • Gebruik de tekst voor tempo lezen: motiveer de cursisten om de tekst steeds sneller te lezen. Gebruik hiervoor een kookwekker of stopwatch. Meet b.v. de tijd als een cursist pas begint met een tekst en na een aantal keren (thuis) oefenen nog eens.
 • Varieer en combineer bovenstaande manieren van lezen.

Begrijpend lezen/woordenschat

 • Bespreek samen wat er te zien is op de plaatjes.
 • Laat (indien mogelijk) de tekst uitbeelden terwijl u voorleest, of doe dit zelf.
 • Stel vragen over de tekst (‘Waar gaat Saar heen?’ ‘Hoeveel kost de jas?’)
 • Gebruik de tekst als aanleiding voor een groepsgesprek, b.v. over seizoenen, feesten, activiteiten, kleuren, huisdieren, etc.
 • Laat cursisten de vragen individueel of in tweetallen lezen en maken.
 • Geef snellere cursisten meer uitdaging door hen de gelezen tekst te laten bedekken voordat ze de vragen beantwoorden.
 • Lees en bespreek de vragen en antwoorden individueel of klassikaal.

Bestellen?!

Heeft u nog vragen of wilt u Boekje erbij?! direct bestellen?