Boekje erbij?! deel 3

In Boekje erbij?! deel 3 vindt u 16 teksten.

In dit derde deel komen inmiddels alle klanken aan bod, ook de c, x, ieuw en eeuw. Per tekst staat niet langer streeds één klank centraal. Er worden – vaker dan in deel 2 – meerlettergrepige, niet-klankzuivere of ‘moeilijke’ woorden gebruikt, waaronder buitenlandse woorden zoals ‘mailen’ en ‘T-shirt’. De letters staan dichter op elkaar dan in deel 1 en 2, waar de tussenruimte nog verbreed was.

De vragen bij de teksten zijn nog steeds eenvoudig en vaak op dezelfde manier gesteld: ja/nee-vragen en vul in-vragen. Soms moet de cursist een lijn trekken tussen begrippen die bij elkaar horen of woorden omcirkelen. In de vul in-vragen komen de zinnen uit de tekst nog een keer terug. In deel 3 komen opnieuw allerlei alledaagse situaties voor, waarin uw cursisten zich zullen herkennen. 

Hoofdpersoon Saar slaat haar vleugels verder uit. Zo leert zij zwemmen, vindt zij een baan en kan buurman Jan altijd rekenen op haar hulp en advies!       

Bestellen?!

Heeft u nog vragen of wilt u Boekje erbij?! direct bestellen?