Boekje erbij?! deel 1

boekje 1 voorbeeld


In dit eerste deel van
Boekje erbij?! vindt u 20 teksten. Vaak staat in een tekst één klank of woord centraal, aansluitend op de reguliere methodes. Onder aan iedere bladzijde kunt u zien welke klanken op die pagina zijn gebruikt. Vanaf les 6 worden hoofdletters en punten gebruikt. Er is gekozen voor een schreefloos lettertype dat precies aansluit op de blokletters die alfa-cursisten leren schrijven. De zinnen zijn kort en staan in groepjes bij elkaar zodat kleine blokjes tekst ontstaan. Dit maakt de bladspiegel heel overzichtelijk en ‘te behappen’ voor de cursist.

Bij een aantal teksten horen vragen waarin tekstbegrip wordt getest. Deze vragen zijn eenvoudig en steeds op dezelfde manier gesteld: ja/nee-vragen en vul in-vragen.

Met deze teksten en vragen wordt gewerkt aan de volgende doelen:

–  verbeteren van het technisch lezen
–  verbeteren van het begrijpend lezen
–  verbeteren van studievaardigheden
–  vergroten van de woordenschat

Bestellen?!

Heeft u nog vragen of wilt u Boekje erbij?! direct bestellen?