Hollandse kost verzorgt Nt2-lessen, Nederlands op de werkvloer, spreekvaardigheidstraining en alfabetisering, zowel individueel als in kleine groepjes, thuis of op locatie. Hollandse kost biedt hulp bij problemen met spelling, grammatica en schrijfvaardigheid. Hollandse kost ontwikkelt lesmateriaal voor Nederlands als tweede taal (Nt2) en alfabetisering, zoals werkbladen, teksten, activerende werkvormen en spelletjes. hollandse kost